ads

banner 300k

Mimoriadna hrozba

Vo svetle najnovších odhalení je zrejmé, že drogy môžu maloletým dievčatám kompletne zničiť život, ale to stále ešte nie je to najväčšie nebezpečenstvo, ktoré na ne číha.