ads

banner 300k

Základná premisa

Tu som prichystal malú pomôcku pre predsedu NRSR. Aby sa na ňu pozrel vždy pred tým, ako sa rozhodne niekoho žalovať za to, že ho neprimerane uráža.